Verzekerd wandelen

  • Als lid ben je heel degelijk verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, niet alleen bij deelname aan georganiseerde wandelingen in België en het buitenland maar ook op weg naar en van de wandeling. Belangrijk is wel dat je ingeschreven bent voor de wandeltocht, controle gebeurt via de scanning.

  •  Het is belangrijk dat, wanneer er iets voorvalt, er onmiddellijk een ongevalsaangifte wordt ingevuld. De organiserende club zal een deel van het formulier invullen en meegeven. Het is de club waar je op wandel was die het formulier invult en niet de club waarbij je bent aangesloten, je eigen club  is verantwoordelijk op de eigen organisaties. Je laat het medisch attest invullen door de behandelende arts. De volledige aangifte met medisch attest bezorg je nadien aan het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen vzw, Dienst Verzekeringen, Industrielaan 11, bus 3, 9990 Maldegem. Na verificatie worden de documenten overgemaakt aan de verzekeraar ARENA NV die je zo spoedig mogelijk zal informeren omtrent het dossiernummer en de verdere afhandeling van het dossier.

  • Als lid ben je ook verzekerd tijdens de individuele beoefening van de wandelsport: bijvoorbeeld een bewegwijzerde vaste wandelroute wandelen, in het bos of in de duinen gaan wandelen. Te voet naar de winkel gaan is echter geen wandelsport! We hadden een dergelijk geval deze week met iemand die een op bewegwijzerde wandeling stapte en gevallen is. In ergste geval moet je contact opnemen met onze secretaris Erik Huyghe. Probeer ook de gegevens van een eventuele getuige te bezorgen.