top of page

Verzekerd wandelen

  • Als lid ben je heel degelijk verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, bij Ethias niet alleen bij deelname aan georganiseerde wandelingen in België en het buitenland maar ook op weg naar en van de wandeling. Belangrijk is wel dat je ingeschreven bent voor de wandeltocht, controle gebeurt via de scanning.

  •  Het is belangrijk dat, wanneer er iets voorvalt, er onmiddellijk een ongevalsaangifte wordt ingevuld.

  • - de organiserende club geeft een medisch attest af aan het slachtoffer. - dat medisch attest wordt ingevuld door een arts.

  • - het slachtoffer moet contact opnemen met de eigen club en vraagt een ongevalsformulier. Dit formulier is een dynamische pdf die digitaal ingevuld kan worden.

  • - het lid is verantwoordelijk dat zijn aangifte ingevuld en samen met het medisch attest doorgemaild wordt naar verzekeringen@wandelsport.be - enkele dagen na de aangifte krijgt het lid een mail van Ethias met een dossiernummer en verdere uitleg: hoe de onkosten in te dienen en dergelijke...

  • - onkosten moet het lid steeds eerst zelf betalen en nadien de bewijsstukken, zoals facturen, overzicht van de mutualiteit, rekening van de apotheker, enz. doorsturen naar Ethias zodat het vergoed kan worden.

  • Als lid ben je ook verzekerd tijdens de individuele beoefening van de wandelsport: bijvoorbeeld een bewegwijzerde vaste wandelroute wandelen, in het bos of in de duinen gaan wandelen. Te voet naar de winkel gaan is echter geen wandelsport! We hadden een dergelijk geval deze week met iemand die een op bewegwijzerde wandeling stapte en gevallen is. In ergste geval moet je contact opnemen met onze secretaris Erik Huyghe (secretaris@witsoonestappers.be). Probeer ook de gegevens van een eventuele getuige te bezorgen.

bottom of page